Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2017/8892-26 101960/2020 15.07.2020 I RF13.50 - søknadsnr 2019-0159 - Anmodning om delutbetaling STIFTELSEN NORSK SENTER FOR ØKOLOGISK LANDBRUK Anna-Marie Hatlestad Bestill 2 vedlegg
2017/8892-25 57645/2020 14.05.2020 I RF13.50 - tilsagnsnr 2019-0159 - Anmodning om delutbetaling STIFTELSEN NORSK SENTER FOR ØKOLOGISK LANDBRUK Anna-Marie Hatlestad Bestill 2 vedlegg
2020/8892-1 54669/2020 06.05.2020 I Klimatilpasning på vegnettet - Invitasjon til samarbeidsmøte 04.06.2020 kl 12 - 15 Statens vegvesen Kai Bedringås Bestill
2019/8892-3 77566/2019 03.07.2019 U Hareid kommune - opparbeiding av massedeponi gbnr 52/2 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan Hareid kommune Synnøve Valle Bestill

← postjournal