Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/8873-19 117179/2019 24.09.2019 U Nytt oversendingsbrevet vedlagt Arbeidsavtale og Informasjonsheftet ***** Iver Kåre Mjelve Paragraph Unntatt off 2 vedlegg

← postjournal