Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/8873-18 116177/2019 20.09.2019 U Arbeidsavtale ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8873-17 116176/2019 20.09.2019 U Tilbud ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8873-20 116175/2019 10.09.2019 X Utvidet søkerliste INTERN UTLYSING MR609 Fagressurs tilstandsregistrering veg, seksjon trafikk og samfunn Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8873-21 116174/2019 10.09.2019 X Offentlig søkerliste INTERN UTLYSING MR609 Fagressurs tilstandsregistrering veg, seksjon trafikk og samfunn Marianne Hojem Bye Bestill
2019/8873-9 79251/2019 08.07.2019 U MR609 fagressurs tilstandsregistrering veg, seksjon trafikk og samfunn ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8873-8 78824/2019 05.07.2019 I Takker ja til stilling ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8873-7 76830/2019 01.07.2019 I Takker nei til stilling ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8873-6 74298/2019 25.06.2019 U Tilbud ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8873-5 74297/2019 25.06.2019 U Tilbud ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8873-4 72602/2019 20.06.2019 U Bekreftelse ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8873-3 72601/2019 20.06.2019 U Bekreftelse ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8873-1 70136/2019 13.06.2019 I Søknad ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off 2 vedlegg

← postjournal