Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2017/886-61 122415/2019 04.10.2019 I Miljøgifter mm Dagfinn Leira Per Olaf Brækkan Bestill
2017/886-60 122269/2019 03.10.2019 I Vedr "Stallane" på øvre utstillingsplass i Ålesund Dagfinn Leira Helge Aarset Bestill
2017/886-57 108994/2019 30.08.2019 I Kopi: Ålesund sentrum - jugendstilbyen - Svar på bekymringsmelding Riksantikvaren Helge Aarset Bestill
2017/886-59 108895/2019 30.08.2019 I Aktørens "Narrespill" Dagfinn Leira Helge Aarset Bestill
2017/886-58 85159/2019 08.08.2019 I Skansekaia-utbyggingen Dagfinn Leira Helge Aarset Bestill
2017/886-56 78475/2019 04.07.2019 I Enda en gang... Politikernes knefall for storkapitalen..! Dagfinn Leira Bjørn Ringstad Bestill
2017/886-55 75581/2019 24.06.2019 I Verneverdige kulturminners verdi Dagfinn Leira Bjørn Ringstad Bestill
2017/886-54 75577/2019 19.06.2019 I Politikerne sier nei til kirkerampe Dagfinn Leira Bjørn Ringstad Bestill
2017/886-53 64504/2019 23.05.2019 I Jugendstiltrehuset - Borgundvegen 42 i Ålesund kommune Dagfinn Leira Helge Aarset Bestill

← postjournal