Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2017/886-69 57382/2020 07.05.2020 I Den etterlengtede rullestolrampen ved Ålesund kirke Dagfinn Leira Bjørn Ringstad Bestill
2017/886-68 54214/2020 30.04.2020 I Rampen foran Ålesund kirke Dagfinn Leira Helge Aarset Bestill
2017/886-67 8644/2020 20.01.2020 I Storbrannen i parkeringsanlegget Dagfinn Leira Bjørn Ringstad Bestill
2020/886-2 7389/2020 24.01.2020 I Etterlyser svar - Herøy kommune - Nærføring - Avløpsledning - Fv 654 - gbnr 20/5 - Frøystadskaret Aurvoll og Furesund AS Elisabeth Mansfield Bestill
2017/886-66 5707/2020 13.01.2020 I Vedrørende Fylkesordførerens kronikk Dagfinn Leira Kari Lilleng Bestill
2020/886-1 5524/2020 15.01.2020 I Herøy kommune - Søknad om nærføring - Avløpsledning - Fv 654 - gbnr 20/5 - Frøystadskaret AURVOLL OG FURESUND AS Elisabeth Mansfield Bestill 1 vedlegg
2017/886-65 149327/2019 18.12.2019 I Bidra til at jugendstiltrehuset Borgund vegen 42 blir vernet Dagfinn Leira Bjørn Ringstad Bestill
2017/886-63 126340/2019 24.10.2019 U Svar på forespørsel om dokumentasjon i sak angående gråsteinsmur, Nedre utstillingslpass i Ålesund Dagfinn Kåre Leira Helge Aarset Bestill

← postjournal