Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/8850-38 116173/2019 20.09.2019 U Arbeidsavtale ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8850-37 116172/2019 20.09.2019 U Tilbud ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8850-36 116171/2019 20.09.2019 U Arbeidsavtale ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8850-35 116170/2019 20.09.2019 U Tilbud ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8850-39 116169/2019 06.06.2019 X Utvidet søkerliste INTERN UTLYSING MR593 Saksbehandlar areal/klass./veglov, ev. planbest. seksjon trafikk og samfunn Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8850-40 116168/2019 06.06.2019 X Offentlig søkerliste INTERN UTLYSING MR593 Saksbehandlar areal/klass./veglov, ev. planbest. seksjon trafikk og samfunn Marianne Hojem Bye Bestill
2019/8850-27 110815/2019 06.09.2019 U Trukket ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8850-26 107071/2019 22.08.2019 U Tilbud ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8850-25 84408/2019 12.08.2019 I Takker ja til tilbud om stilling ***** ***** ***** ***** ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8850-24 82762/2019 07.08.2019 U Tilbud ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8850-23 80806/2019 19.07.2019 I Takker nei til stilling ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2019/8850-22 80188/2019 11.07.2019 I Takker nei til tilbod om stilling ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8850-21 79242/2019 08.07.2019 U Vedrørende deres søknad på stilling som MR593 Saksbehandlar areal/klassifisering/veglov,evt planbestilling ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8850-20 78813/2019 05.07.2019 I Takker ja til stilling ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8850-19 78742/2019 05.07.2019 I Takker nei til stilling ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8850-18 77291/2019 02.07.2019 U Tilbud ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8850-17 77290/2019 02.07.2019 U Tilbud ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8850-16 77289/2019 02.07.2019 U Tilbud ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8850-15 77288/2019 02.07.2019 U Tilbud ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8850-14 72598/2019 20.06.2019 U Bekreftelse ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8850-13 72597/2019 20.06.2019 I Søknad ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2019/8850-12 72596/2019 20.06.2019 U Bekreftelse ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8850-11 72595/2019 20.06.2019 U Bekreftelse ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8850-10 72594/2019 20.06.2019 U Bekreftelse ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8850-9 72593/2019 20.06.2019 U Bekreftelse ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8850-8 72592/2019 20.06.2019 U Bekreftelse ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8850-7 72591/2019 20.06.2019 U Bekreftelse ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8850-6 69721/2019 13.06.2019 I Søknad ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/8850-5 69720/2019 13.06.2019 I Søknad ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/8850-4 69719/2019 13.06.2019 I Søknad ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/8850-1 69715/2019 13.06.2019 I Søknad ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off 2 vedlegg

← postjournal