Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/8850-45 132267/2019 11.11.2019 U Angående stilling ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8850-44 131470/2019 07.11.2019 I Takker ja til stilling ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/8850-43 131030/2019 06.11.2019 U Arbeidsavtale ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8850-42 131029/2019 06.11.2019 U Tilbud ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8850-41 129954/2019 05.11.2019 I Søknad ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8850-38 116173/2019 20.09.2019 U Arbeidsavtale ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8850-37 116172/2019 20.09.2019 U Tilbud ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8850-36 116171/2019 20.09.2019 U Arbeidsavtale ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8850-35 116170/2019 20.09.2019 U Tilbud ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8850-39 116169/2019 06.06.2019 X Utvidet søkerliste INTERN UTLYSING MR593 Saksbehandlar areal/klass./veglov, ev. planbest. seksjon trafikk og samfunn Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8850-40 116168/2019 06.06.2019 X Offentlig søkerliste INTERN UTLYSING MR593 Saksbehandlar areal/klass./veglov, ev. planbest. seksjon trafikk og samfunn Marianne Hojem Bye Bestill
2019/8850-27 110815/2019 06.09.2019 U Trukket ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8850-26 107071/2019 22.08.2019 U Tilbud ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8850-25 84408/2019 12.08.2019 I Takker ja til tilbud om stilling ***** ***** ***** ***** ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8850-24 82762/2019 07.08.2019 U Tilbud ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off

← postjournal