Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/8848-1 54261/2020 14.04.2020 I Fjord kommune - skilting - fv 63 - Bygdetun og Rosekyrkja i Stordal Fortidsminneforeningen Sunnmøre lokallag Erna Varhaugvik Bestill 7 vedlegg

← postjournal