Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/8847-1 54191/2020 06.05.2020 I Molde kommune - detaljregulering - reguleringsendring - Hasleliåsen på Skåla Molde kommune Johnny Loen Bestill 1 vedlegg
2019/8847-36 128968/2019 14.10.2019 X Utvidet søkerliste NY INTERN UTLYSING MR413 Saksbehandlar trafikktryggleik, miljø, universell utforming, seksjon trafikk og samfunn Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8847-37 128967/2019 14.10.2019 X Offentlig søkerliste NY INTERN UTLYSING MR413 Saksbehandlar trafikktryggleik, miljø, universell utforming, seksjon trafikk og samfunn Marianne Hojem Bye Bestill

← postjournal