Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/8844-1 54190/2020 06.05.2020 I Molde kommune - detaljregulering - mindre reguleringsendring for Glomstuvegen - Sagvegen Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill 2 vedlegg
2019/8844-45 4835/2020 16.01.2020 U Avslag ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off

← postjournal