Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/8661-5 122311/2019 09.10.2019 I Kopi: Vestnes kommune - ny parkeringsplass gbnr 67/146 - Vard Langsten AS - dispensasjon frå kommuneplan Statens vegvesen Region midt Mari Anne Bjørkmann Bestill
2019/8661-4 70607/2019 17.06.2019 I Kopi: Vestnes kommune - ny parkeringsplass gbnr 67/146 - Vard Langsten AS - dispensasjon frå kommuneplan Statens vegvesen Region midt Mari Anne Bjørkmann Bestill
2019/8661-3 70205/2019 17.06.2019 I Kopi: Vestnes kommune - ny parkeringsplass gbnr 67/146 - Vard Langsten AS - dispensasjon frå kommuneplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Mari Anne Bjørkmann Bestill
2019/8661-1 66271/2019 03.06.2019 I Vestnes kommune - ny parkeringsplass gbnr 67/146 - Vard Langsten AS - dispensasjon frå kommuneplan Vestnes kommune Mari Anne Bjørkmann Bestill 3 vedlegg

← postjournal