Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/8632-2 62881/2020 29.05.2020 I Avrop på rammeavtale ***** Thor Valen Paragraph Unntatt off
2019/8632-3 125917/2019 23.10.2019 U Tilsegn om støtte på inntil 1 180 000 kroner til breibandutbygging i Stranda kommune 2019 Stranda kommune Kim Tornes Bestill 1 vedlegg

← postjournal