Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2018/8632-11 96593/2019 20.07.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2019/8632-2 82269/2019 06.08.2019 U Status og nokre spørsmål kring breibandsutbygging - Stranda kommune Gunnar Fivelstad Eivind Vartdal Ryste Bestill 4 vedlegg
2019/8632-1 65786/2019 31.05.2019 I RF13.50 - Breibandutbygging 2019 - søknad nr 2019-0086 Stranda kommune Kim Tornes Bestill 2 vedlegg

← postjournal