Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/8420-14 134753/2019 15.11.2019 I Sjekkliste for UNG kunst og kultur Molde kommune Elin Lorentzen Bestill 1 vedlegg
2019/8420-11 134171/2019 15.11.2019 I Høyringssvar sjekkliste UNG kunst og kultur Møre og Romsdal Barne- og Ungdomsråd Elin Lorentzen Bestill 1 vedlegg
2019/8420-10 134170/2019 14.11.2019 I Sjekkliste for UNG kunst og kultur - høyring Giske kommune Elin Lorentzen Bestill 1 vedlegg
2019/8420-9 133661/2019 13.11.2019 I Høring sjekkliste ung kunst og kultur Fræna kommune Elin Lorentzen Bestill 1 vedlegg
2019/8420-8 131152/2019 06.11.2019 I Melding om høyringsuttale - sjekkliste for UNG kunst og kultur Sula kommune Elin Lorentzen Bestill
2019/8420-7 131148/2019 17.10.2019 U Sjekkliste for UNG kunst og kultur – høyring Se adresseliste Elin Lorentzen Bestill 1 vedlegg
2019/8420-4 74881/2019 27.06.2019 U Endelig høringssvar fra Møre og Romsdal fylkeskommune Torstein Siegel Elin Lorentzen Bestill

← postjournal