Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/8402-11 72151/2020 19.06.2019 U Salmon Evolution AS - akvakultursøknad settefiskløyve på land på Harøya i Fræna kommune postmottak Mattilsynet m.fl. Rebekka Varne Bestill
2020/8402-1 52655/2020 29.04.2020 X Historikk - 02.07.2014 - 20.09.2016 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2019/8402-9 130737/2019 14.11.2019 U Salmon Evolution AS - orgnr 919 384 603 - Akvakulturløyve til settefisk av laks, aure og regnbogeaure på lokalitet Indre Harøya i Fræna kommune SALMON EVOLUTION AS Rebekka Varne Bestill 6 vedlegg
2016/8402-16 2223/2019 08.01.2019 U Faktura arkeologisk registrering - Bogen vest reg.plan Knut Kjøl Målfrid Nesje Bestill

← postjournal