Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/8350-1 52017/2020 28.04.2020 I Ålesund kommune - Ørskog - Arrangement - Søknad om 17. mai tog med biler Morten Sloth-Fjordside May-Bente Nyland Bestill 3 vedlegg
2020/8350-3 52013/2020 28.04.2020 I Kopi: Tillatelse til bruk av veg for 17. mai-tog med biler Statens vegvesen May-Bente Nyland Bestill

← postjournal