Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/8344-4 62296/2020 28.05.2020 I Kopi: Ålesund kommune - oppføring av carport gbnr 517/27 - dispensasjon frå kommuneplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2020/8344-3 59577/2020 20.05.2020 I Kopi: Ålesund kommune - oppføring av carport gbnr 517/27 - dispensasjon frå kommuneplan - uttale Statens vegvesen Anders Smith-Øvland Bestill
2020/8344-1 51960/2020 28.04.2020 I Ålesund kommune - oppføring av carport gbnr 517/27 - dispensasjon frå kommuneplan Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 5 vedlegg

← postjournal