Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/8344-14 108492/2019 29.08.2019 U Løyving av undervisningskvote for skuleåret 2019/2020 Havung AS Arve Ingolf Slettvåg Bestill 2 vedlegg
2019/8344-13 107987/2019 27.08.2019 U Løyving av undervisningskvote for skuleåret 2019/2020 Ålesund vgs Arve Ingolf Slettvåg Bestill 2 vedlegg
2019/8344-12 107970/2019 27.08.2019 U Løyving av undervisingskvote for skuleåret 2019/2020 Herøy vgs Arve Ingolf Slettvåg Bestill 2 vedlegg
2019/8344-10 107938/2019 16.08.2019 I Forseinka kvotesøknad Havung AS Arve Ingolf Slettvåg Bestill 1 vedlegg
2019/8344-11 107929/2019 27.08.2019 U Løyving av undervisingskvote for skuleåret 2019/2020 Fræna vgs Arve Ingolf Slettvåg Bestill 2 vedlegg
2019/8344-8 107894/2019 27.08.2019 U Løyving av undervisningskvote for skuleåret 2019/2020 Kristiansund vgs Arve Ingolf Slettvåg Bestill 2 vedlegg
2019/8344-9 107273/2019 23.08.2019 I Opplæringskvote for skuleåret 2019/2020 Fiskeridirektoratet Arve Ingolf Slettvåg Bestill
2019/8344-7 80643/2019 17.07.2019 I Korrigert versjon - Beregning av undervisningskvoter 2019-2020 Fiskeridirektoratet Region Møre og Romsdal Arve Ingolf Slettvåg Bestill 1 vedlegg
2019/8344-6 80237/2019 11.07.2019 I Beregning av undervisningskvoter 2019-2020 Fiskeridirektoratet Arve Ingolf Slettvåg Bestill
2019/8344-5 76896/2019 02.07.2019 U Søknader om undervisningskvoter for skuleåret 2019/2020 i Møre og Romsdal - Fastsetting av kvoteeiningar Fiskeridirektoratet, reguleringsseksjonen Arve Ingolf Slettvåg Bestill
2019/8344-3 68943/2019 12.06.2019 I Søknad om dispensasjon for å fiske undervisningskvote 2019/2020 Ålesund vgs Arve Ingolf Slettvåg Bestill 1 vedlegg
2019/8344-2 65622/2019 27.05.2019 I Søknad om tildeling av undervisningskvote Herøy vgs Arve Ingolf Slettvåg Bestill
2019/8344-1 62093/2019 19.05.2019 I Søknad om undervisningskvoter Fræna vgs Arve Ingolf Slettvåg Bestill
2019/8344-4 60521/2019 02.05.2019 I Søknad skolekvote for undervisningsåret 2019/2020 Kristiansund vgs Arve Ingolf Slettvåg Bestill 1 vedlegg

← postjournal