Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/8257-2 72185/2020 23.06.2020 U Avslag ordinære midlar - Lysanlegg - anlnr 76075 ÅLESUND KOMMUNE Hans Roger Tømmervold Bestill
2020/8257-1 51074/2020 24.04.2020 I Spillemiddelsøknad fra ØRSKOG KOMMUNE UNDER SLETTING FRA 01.01.2020 i Ålesund gjeldende 76075 Lysanlegg Lotteri- og stiftelsestilsynet Hans Roger Tømmervold Bestill 9 vedlegg
2017/8257-45 43656/2020 01.04.2020 I Kristiansund kommune - vedtak - detaljregulering - reguleringsplan Bolgneset på Frei Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill 7 vedlegg
2017/8257-44 148755/2019 20.12.2019 U Forslag til reguleringsplan for Bolgneset næringsområde - Havparken, gbnr 138/11, 261, 117, 584 m.fl., Kristiansund kommune - Tillatelse til inngrep i automatisk freda kulturminne, jf. Kulturminneloven § 8 fjerde ledd Kristiansund kommune Torill Einara Nerbøvik Bestill 2 vedlegg
2017/8257-40 134652/2019 18.11.2019 U Dispensasjon fra kulturminneloven § 8.4 gjennom godkjenning av reguleringsplan for R-293 Bolgneset næringsområde, gbnr 128/261 m.fl., Kristiansund kommune Riksantikvaren Torill Einara Nerbøvik Bestill 12 vedlegg
2017/8257-32 69953/2019 14.06.2019 U Kristiansund kommune - detaljregulering - reguleringsplan med konsekvensutgreiing - Bolgneset på Frei - offentlig ettersyn Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill

← postjournal