Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/8169-3 114938/2019 19.09.2019 I Anmodning om utbetaling av spillemidler - Jonsokkhauan rundt - anlnr 72361 Kristiansund kommune Hans Roger Tømmervold Bestill
2019/8169-2 77382/2019 03.07.2019 U Svar på spelemiddelsøknad 2019, anl.nr 72361 FREI IDRETTSLAG m.fl. Petter Jenset Bestill
2019/8169-1 49563/2019 10.05.2019 I Spillemiddelsøknad fra FREI IDRETTSLAG i Kristiansund gjeldende 72361 Jonsokkhauan rundt Lotteri-og stiftelsestilsynet Hans Roger Tømmervold Bestill 18 vedlegg

← postjournal