Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2016/7934-20 61891/2020 25.05.2020 I Kopi: Sør-Smøla landskapsvernområde - dispensasjon for etablering av oppdrettsanlegg ved Vågsholman Fylkesmannen i Møre og Romsdal Arve Ingolf Slettvåg Bestill
2020/7934-1 51310/2020 23.04.2020 X Historikk 11.07.2002 - 05.07.2018 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2019/7934-35 3985/2020 13.01.2020 I Rapportering Pensjonistforbundet Møre og Romsdal Soheyla Roygarhaghro Bestill 3 vedlegg
2019/7934-33 123071/2019 14.10.2019 U 2019 - Treårig driftstilskot til interesseorganisasjonar innan helse - manglende rapportering AUTISMEFORENINGEN I NORGE, MØRE OG ROMSDAL FYLKESLAG Hilde Hernes Hovland Bestill

← postjournal