Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/7934-32 114708/2019 18.09.2019 I Driftstilskudd 2019 NAAF Region Midt, avd Møre og Romsdal Soheyla Roygarhaghro Bestill 4 vedlegg
2019/7934-31 109344/2019 02.09.2019 I RF13.50 - søknadsnr 2018-0176 - Søknad treårig driftstilskot NHF Nord Vest Norges Handikapforbund Nord Vest Soheyla Roygarhaghro Bestill 4 vedlegg
2019/7934-29 74621/2019 26.06.2019 I RF13.50 - søknadsnr 2018-0146 - Anmodning om sluttutbetaling Spenningskurset Målfrid Nesje Bestill 2 vedlegg
2019/7934-30 71560/2019 19.06.2019 I RF13.50 - søknadsnr 2018-0129 - anmodning om sluttutbetaling Norges Blindeforbund Møre og Romsdal Målfrid Nesje Bestill 6 vedlegg
2019/7934-26 71507/2019 19.06.2019 I RF13.50 - anmodning om delutbetaling - tilsagnsnr 2018-0182 - Drift av FFO M og R Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Møre og Romsdal Hilde Hernes Hovland Bestill 6 vedlegg
2019/7934-25 70367/2019 14.06.2019 I Anmodning om sluttutbetaling - søknadsnr 2018-0155 Møre og Romsdal Døveforening Hilde Hernes Hovland Bestill 6 vedlegg
2019/7934-24 70092/2019 14.06.2019 I Anmodning om sluttutbetaling - søknadsnr 2018-0189 NRF Møre og Romsdal fylkeslag Hilde Hernes Hovland Bestill 2 vedlegg
2019/7934-23 69866/2019 14.06.2019 U 2019 - Prosjekttilskot - Spenningskurset - aktivitetsglede, likeverd og inkludering SPENNINGSKURSET Hilde Hernes Hovland Bestill
2019/7934-22 67684/2019 06.06.2019 U 2019 - driftstilskot - Tilskot til NHF Nord Vest NORGES HANDIKAPFORBUND NORD VEST Hilde Hernes Hovland Bestill
2019/7934-21 67666/2019 06.06.2019 U 2019 - driftstilskot - Tilskot til Pensjonistforbundet Møre og Romsdal PENSJONISTFORBUNDET MØRE OG ROMSDAL Hilde Hernes Hovland Bestill
2019/7934-20 67560/2019 06.06.2019 U 2019 - driftstilskot - Tilskot til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Møre og Romsdal FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON MØRE OG ROMSDAL Hilde Hernes Hovland Bestill
2019/7934-19 67544/2019 06.06.2019 U 2019 - driftstilskot - Tilskott til NRF Møre og Romsdal fylkeslag NORSK REVMATIKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL FYLKESLAG Hilde Hernes Hovland Bestill
2019/7934-17 67484/2019 06.06.2019 U 2019 - driftstilskot - Tilskot til Norges blindeforbund Møre og Romsdal NORGES BLINDEFORBUND MØRE OG ROMSDAL Hilde Hernes Hovland Bestill
2019/7934-16 67438/2019 06.06.2019 U 2019 - driftstilskot - Tilskot til Møre og Romsdal Døveforening MØRE OG ROMSDAL DØVEFORENING Hilde Hernes Hovland Bestill
2019/7934-18 66828/2019 04.06.2019 U 2019 - driftstilskot - Autismeforeningen Møre og Romsdal fylkeslag AUTISMEFORENINGEN I NORGE, MØRE OG ROMSDAL FYLKESLAG Hilde Hernes Hovland Bestill
2019/7934-15 66826/2019 04.06.2019 U 2019 - driftstilskot - Tilskot til NAAF Region Midt NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND REGION MIDT Hilde Hernes Hovland Bestill
2019/7934-27 64421/2019 28.05.2019 I Kulturavdelingen - rapportering fra Norges Blindeforbund M&R Norges Blindeforbund Møre og Romsdal Hilde Hernes Hovland Bestill 4 vedlegg
2019/7934-14 61096/2019 03.06.2019 U 2019 - driftstilskot - Tilskot til Mental helse Møre og Romsdal MENTAL HELSE MØRE OG ROMSDAL Hilde Hernes Hovland Bestill
2019/7934-3 59524/2019 14.05.2019 X Særutskrift 2019 - treårig driftstilskot til interesseorganisasjonar innan helse Hilde Hernes Hovland Bestill

← postjournal