Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2013/7790-19 122462/2019 09.10.2019 I Søknad om godkjenning av ny faglig leder - logistikkfaget ***** Stine Waske Paragraph Unntatt off 2 vedlegg

← postjournal