Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/7790-2 57540/2020 14.05.2020 I Etterspør svar på søknad om etablering/utvidelse av parkeringsplass Kristine Haukeberg Lisa Enstad Bestill
2013/7790-21 56631/2020 12.05.2020 I Ny faglig leder Indre Nordmøre Opplæringskontor Ola Ivar Eikebø Bestill
2020/7790-1 48029/2020 20.04.2020 I Rauma kommune - søknad om endret eller utvidet bruk av avkjørsel - fv. 6006 - Rødvenvegen gbnr 144/24 KRISTINE HAUKEBERG Lisa Enstad Bestill 3 vedlegg
2013/7790-20 124752/2019 18.10.2019 U Svar på søknad om godkjenning av ny faglig leder - logistikkfaget PIPELIFE NORGE AS Stine Waske Bestill

← postjournal