Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2017/7749-13 114686/2019 18.09.2019 I Kopi: Haram kommune - områderegulering - reguleringsplan - skule og idrettsanlegg - Vatneeidet Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2017/7749-12 77134/2019 01.07.2019 I Kopi: Haram kommune - områderegulering - reguleringsplan - skule og idrettsanlegg - Vatneeidet Statens vegvesen Region midt Anders Smith-Øvland Bestill
2018/7749-3 64848/2019 12.04.2019 I Bekreftelse på aksept av vilkår - søkndsnr 2018-0169 G.A.D. Partner AS - Ålesund Båtfestival Soheyla Roygarhaghro Bestill 1 vedlegg
2017/7749-11 64642/2019 27.05.2019 I Kopi: Haram kommune - områderegulering - reguleringsplan - skule og idrettsanlegg - Vatneeidet Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill 1 vedlegg
2017/7749-9 63524/2019 24.05.2019 I Kopi: Haram kommune - områderegulering - reguleringsplan - skule og idrettsanlegg - Vatneeidet Statens vegvesen Region midt Anders Smith-Øvland Bestill
2017/7749-8 63256/2019 23.05.2019 I Haram kommune - områderegulering - reguleringsplan - skule og idrettsanlegg - Vatneeidet - offentleg ettersyn - midlertidig svar - varsel om forsinka fråsegn - tilbakemelding Haram kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2017/7749-7 61914/2019 21.05.2019 U Haram kommune - områderegulering - reguleringsplan - skule og idrettsanlegg - Vatneeidet - offentleg ettersyn - midlertidig svar - varsel om forsinka fråsegn Haram kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2017/7749-6 61274/2019 14.05.2019 I Haram kommune - områderegulering - reguleringsplan - skule og idrettsanlegg - Vatneeidet - tilleggsopplysning Haram kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2018/7749-2 18339/2019 26.02.2019 U 2019 - Driftstilskot til Ålesund Båtfestival G.A.D. PARTNER AS Målfrid Nesje Bestill

← postjournal