Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/7676-1 46419/2020 15.04.2020 I RF13.50 - søknadsnr 2020-0165 - Innovative verdikjeder: Virtuelle lager og additiv produksjon ***** Anna-Marie Hatlestad Paragraph Unntatt off 3 vedlegg

← postjournal