Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2018/7676-23 76754/2018 15.05.2018 X Utvidet søkerliste By- og tettstadutviklar / Rådgivar Bergljot Landstad Paragraph Unntatt off
2018/7676-24 76753/2018 15.05.2018 X Offentlig søkerliste By- og tettstadutviklar / Rådgivar Bergljot Landstad Bestill
2018/7676-25 76161/2018 15.05.2018 X Utvidet søkerliste By- og tettstadutviklar / Rådgivar Bergljot Landstad Paragraph Unntatt off
2018/7676-26 76160/2018 15.05.2018 X Offentlig søkerliste By- og tettstadutviklar / Rådgivar Bergljot Landstad Bestill
2018/7676-28 73219/2018 15.05.2018 X Utvidet søkerliste By- og tettstadutviklar / Rådgivar Bergljot Landstad Paragraph Unntatt off
2018/7676-27 73218/2018 15.05.2018 X Offentlig søkerliste By- og tettstadutviklar / Rådgivar Bergljot Landstad Bestill

← postjournal