Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/7454-1 44296/2020 01.04.2020 I RF13.50 - søknadsnr 2020-0092 - Den nye generasjonens kunstuttrykk ***** Camilla Wiik Paragraph Unntatt off 4 vedlegg

← postjournal