Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/7451-1 44285/2020 24.03.2020 I Aukra kommune - Søknad om kryssing og nærføring - Fv 529 og fv 662 - El-kabel og fiber - gbnr 14/6 - Hollingen ASPLAN VIAK AS May-Bente Nyland Bestill 14 vedlegg
2018/7451-12 146699/2019 16.12.2019 X Oppdatert delutbetalinga for 2018-0102, Aktivitetsopplevingar Kim Tornes Bestill
2018/7451-11 146645/2019 16.12.2019 X Delutbetalingsbilag, 2018-0102, kr 562 375 Kim Tornes Bestill
2018/7451-10 146613/2019 16.12.2019 X Saksbehandlers vurdering - Utvikling av senter for aktivitetsopplevingar Johannes Devik Brekke Bestill
2018/7451-9 145580/2019 12.12.2019 I RF13.50 - søknadsnr 2018-0102 - Anmodning om delutbetaling Molde kommune Kjersti Hammerbukt Hasselø Bestill 5 vedlegg
2018/7451-8 141873/2019 03.12.2019 I RF13.50 - søknadsnr 2018-0102 - Anmodning om delutbetaling Molde kommune Kjersti Hammerbukt Hasselø Bestill 5 vedlegg

← postjournal