Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2018/7381-7 62202/2018 04.05.2018 X Utvidet søkerliste Leiar for stabsteamet i regional- og næringsavdelinga - intern utlysing Bergljot Landstad Paragraph Unntatt off

← postjournal