Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/7356-9 38302/2020 12.03.2020 I Hustadvika (Eide) kommune - vedtak i klagesak - bruksendring og ombygging av naust til fritidsbolig gbnr 119/5 - dispensasjon fra kommuneplan og pbl §1-8 - jf sak 14/1345 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Johnny Loen Bestill

← postjournal