Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/7356-7 131487/2019 07.11.2019 I Eide kommune - ombygging av naust til fritidsbolig - gbnr 119/208 - Sigvart Gammelsæther - dispensasjon fra kommuneplan og pbl §1-8 Eide kommune Johnny Loen Bestill 1 vedlegg
2019/7356-5 110626/2019 06.09.2019 I Eide kommune - vedtak - bruksendring og ombygging av naust til fritidsbolig gbnr 119/5 - dispensasjon fra kommuneplan og pbl §1-8 - jf sak 14/1345 Eide kommune Johnny Loen Bestill 1 vedlegg
2019/7356-4 64708/2019 28.05.2019 I Kopi: Eide kommune - bruksendring og ombygging av naust til fritidsbolig gbnr 119/5 - dispensasjon fra kommuneplan og pbl §1-8 - jf sak 14/1345 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Johnny Loen Bestill
2019/7356-3 63678/2019 27.05.2019 U Eide kommune - bruksendring og ombygging av naust til fritidsbolig - uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplan og pbl §1-8 Eide kommune Johnny Loen Bestill

← postjournal