Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/7247-1 41985/2020 25.03.2020 I Ålesund kommune - dispensasjon fra byggegrense mot veg - fv 5946 - oppføring av carport - gbnr 539/17 5946 Ålesund kommune Maria Svendsen Bestill 4 vedlegg

← postjournal