Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/7237-1 42217/2020 25.03.2020 I Kopi: Ulstein kommune - oppføring av tilbygg til ei mindre, eldre hytte gbnr 72/11 - dispensasjon frå reguleringsplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill

← postjournal