Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/7235-1 42216/2020 25.03.2020 I Rauma kommune - Veblungsnes - grunnboring - automatisk freda kulturminne Statens Vegvesen Kristoffer Dahle Bestill 8 vedlegg

← postjournal