Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/7231-1 42175/2020 25.03.2020 I Molde kommune - etablere lekeplass, byggegrense mot friområde og veg, støttemur i naturstein gbnr 36/98 - dispensasjon frå reguleringsplan Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill 26 vedlegg

← postjournal