Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/7230-1 42174/2020 25.03.2020 I Molde kommune - arealoverføring fra gbnr 14/18 til gbnr 14/44 - dispensasjon frå kommuneplan Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill 5 vedlegg

← postjournal