Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/7229-1 42140/2020 25.03.2020 I Ørsta kommune - plassering av ny nettstasjon gbnr 125/24 - dispensasjon frå reguleringsplan Ørsta kommune Synnøve Valle Bestill 7 vedlegg

← postjournal