Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/7228-1 42161/2020 22.03.2020 I Herøy kommune - Nabovarsel - tilbygg hus - gbnr 16/25 - Arhaugvegen - Bølandet Statens vegvesen Maria Svendsen Bestill 4 vedlegg

← postjournal