Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/7226-2 42122/2020 25.03.2020 I Vedlikehold av ferjekaier ***** Trond Hammond Hanson Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/7226-1 42121/2020 25.03.2020 I Vedlikehold av ferjekaier ***** Gitte Beiermann Paragraph Unntatt off 1 vedlegg

← postjournal