Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/7223-1 42079/2020 25.03.2020 I Høyring av søknad om driftskonsesjon for Haramsøya i Ålesund kommune. Tiltakshavar: Aakre Anlegg AS Direktoratet for mineralforvaltningen med Bergmesteren for Svalbard Anders Smith-Øvland Bestill 1 vedlegg

← postjournal