Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/7221-1 42080/2020 25.03.2020 I Ulstein kommune - Nabovarsel - Gbnr 16/4 Eiksundvegen 99 - nytt bygg MOLDSKRED AS Maria Svendsen Bestill 6 vedlegg

← postjournal