Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/7220-1 42075/2020 25.03.2020 I Holdeplasskilt buss - Or Fv 265 - i Kristiansund kommune Per Bergem Hilde Olsen Smørholm Bestill

← postjournal