Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/7219-1 42073/2020 25.03.2020 I Molde kommune - Nabovarsel - Gbnr 25/1466 Langmyrvegen 38A - fasadeendring BYGGPARTNER STIG HAVNES Ingrid Renate Gjørvad Bestill 4 vedlegg

← postjournal