Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/7218-1 42066/2020 25.03.2020 I RF13.50 - Søknadsnr 2020-0112 - Finansieringsbidrag til Stad skipstunnel prosjektet MÅLØY VEKST AS Lisbeth Nervik Bestill 2 vedlegg

← postjournal