Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/7217-1 42053/2020 25.03.2020 I Smøla kommune - Søknad om kryssing - Fv 669 - Vannledning - Gbnr 2/17 - Østsideveien 1547 Bjøringsøy Maskinstasjon May-Bente Nyland Bestill 4 vedlegg

← postjournal