Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/7216-1 42036/2020 25.03.2020 I Kristiansund kommune - utvidelse av veranda i Freiveien 45 gbnr 8/125 - dispensasjon fra byggegrense Kristiansund kommune Grete Kongshaug Bestill 5 vedlegg

← postjournal