Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/7215-1 42027/2020 25.03.2020 I Averøy kommune - oppføring av ny utescene på museumsområdet gbnr 22/81 - dispensasjon frå kommuneplan Averøy kommune Johnny Loen Bestill 9 vedlegg

← postjournal