Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2014/7213-33 126572/2018 23.11.2018 X Handlingsplan cruise - oppfølging, konkretisering og iverksetting. Finansiering av innkjøp Lillian Sæther Bestill

← postjournal