Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/7212-1 42016/2020 25.03.2020 I RF13.50 - Søknadsnr 2020-0084 - Kunstnere før og no - Visit the artist Aggregat atelierfellesskap Maria Haukås Bestill 4 vedlegg

← postjournal