Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/7211-1 41994/2020 25.03.2020 I Smøla kommune - rive forfallen fritidsbolig og oppføring av ny gbnr 6/43 - dispensasjon fra kommuneplan og pbl §1-8 Smøla kommune Johnny Loen Bestill 1 vedlegg

← postjournal