Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/7210-1 42013/2020 24.03.2020 I RF13.50 - Søknadsnr 2020-0056 - Trapago OCLIN AS Maria Haukås Bestill 1 vedlegg

← postjournal