Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/7208-1 42011/2020 24.03.2020 I RF13.50 - Søknadsnr 2020-0111 - Bygg og håndverk ***** Øyvind Tveten Paragraph Unntatt off 1 vedlegg

← postjournal