Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/7207-1 42000/2020 24.03.2020 I Utvalgte kulturlandskap i jordbruket - forvarsel om bestilling Riksantikvaren Heidi-Iren Wedlog Olsen Bestill

← postjournal