Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/7206-1 41816/2020 24.03.2020 I Kopi av: Fylkeskommunens uttalelse - 2. gangs varsling av oppstart reguleringsarbeid Haukvik Vest 137/2, 26, 27 i Heim kommune Trøndelag fylkeskommune Håkon Slutaas Bestill

← postjournal