Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/7203-1 41969/2020 24.03.2020 I RF13.50 - søknadsnr 2020-0065 - De historiske veiene TOTJUETO GJELLESTAD Maria Haukås Bestill 10 vedlegg

← postjournal