Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/7202-1 41968/2020 24.03.2020 I Rauma kommune - FV 5998 - dispensasjon fra byggegrense mot veg - tilbygg og takopplett gbnr 72/2 - Grøvdalsvegen 325 Optimera AS Monter Rauma Ingrid Renate Gjørvad Bestill 1 vedlegg

← postjournal