Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/7199-1 41917/2020 24.03.2020 I RF13.50 - søknadsnr 2020-0106 - Forskningsprosjekt husdyrgjødsel og N-effektivitet NIBIO Fureneset Eivind Vartdal Ryste Bestill 9 vedlegg

← postjournal