Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/7198-1 41857/2020 24.03.2020 I Kopi: Sula kommune - utfylling i sjø ved Fiskerstrand Verft - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Fiskeridirektoratet Region Møre og Romsdal Synnøve Valle Bestill

← postjournal